Villkoren

Beställning

Din beställning är individuell, därför kan vi inte sälja den vidare till någon annan kund om du ångrar dig under realisationen av den. I samma ögonblick du lägger en beställning, beställs glas och karmar i glasfabriken och dessa skärs till efter dina mått. Därför kräver fabriken en förhandsbetalning innan man sätter igång. Leveranstiden räknas från och med dagen när din förhandsbetalning betalas in på Fönsterlagret24 konto.

Fönsterlagret24 kan tillverka fönster ner på millimeterprecision utan någon extra kostnad för dig, du ska alltså ange de EXAKTA måtten du vill ha. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer. När du väl skickat in din beställning, kan ändringar ej göras. Du måste också noggrant gå igenom offerten för att kontrollera om allting stämmer med dina önskemål för att undvika missförstånd. En sådan genomgång gör att man kommer på det man hade glömt. Det kan vara t.ex. lås på vissa fönster, fönsterdörrar. Det kan också gälla fönster med högre decibelvärde eller andra säkerhetsanordningar. Tänk på att fönster/fönsterdörrar på offerten ses inifrån! Så är fabrikens data fönsterberäknings program inställda.

Vid beställning kan endast avtal ingås på svenska. Fönsterlagret24 ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Fönsterlagret24 lider ekonomisk skada, polisanmäls. Fönsterlagret24 friskriver sig för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Fönsterlagret24 sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Fönsterlagret24 efter att du köpt sänker priserna. Likaväl extradebiterar vi inte om vi höjer priserna.


Betalningsvillkor
Då ordern är lagd kommer vi att förskottsfakturera 50% av orderbeloppet. (Vi skicka faktura efter vi få beställning godkänt) OBS! Utomlands begärs vi 100% förskottsbetalning. Då leveransen är utförd fakturerar vi köparen de resterande 50% av orderbeloppet.Vid fakturering är betalningstiden 10 dagar. Vid försenad betalning tillämpar kreditor sin gällande årsränta, f.n 18%. plus faktureringsavgift från 250 Kr efter förfallodag. Alla varor förblir Fönsterlagret24 egendom till dess att full betlaning erlagts.

OBS! För avbeställning innan förhandsbetalning er gjord, kräver vi expeditionsavgiften på 500 kronor plus moms för alla arbete som utförs i samband med beställning.


Ångerrätt
Eftersom Era fönster och dörrar är måttbeställda och speciellt tillverkade för Er, är varje fönster en unik produkt och köpet kan inte hävas efter lagd order.

OBS! För avbeställning innan förhandsbetalning er gjord, kräver vi expeditionsavgiften på 500 kronor plus moms för alla arbete som utförs i samband med beställning. Desutom polisanmälla vi alla skojbeställare som bedrägeriförsök.

Garantier
Fönsterlagret24 erbjuder på följande garantier på profilerna och glasen du köper hos oss:
Underhållsfria fönster: 5 år

Om produkten går sönder under garantitiden skall du ta kontakt med Fönsterlagret24.

Vi arbetar under EU lagar och garantier lämnas enligt EU föreskrifter – Garantin gäller under förutsättning att underhållet sköts korrekt. Garantin omfattar profilernas hållfasthet, beslagens funktion och att det inte uppstår kondens mellan isolerglasens rutor. Partier som inte monteras av vara montörer skall monteras fackmannamässigt, det är en förutsättning för att garantier ska gälla. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Beslagen ska smörjas 1 gång per år med syrafritt fett. Om åverkan på karm och båge görs gäller ej garantin. Om partier monteras felaktigt, dvs ej monteras lodrätt eller vågrätt, gäller ej garantin.

Garantin gäller endast fel som nämns i kontraktet. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation eller annan konfigurering av produkten utan godkännande ifrån Fönsterlagret24.Fönsterlagret24 bär endast de kostnader som kan hänföras till fel på produkten.

För ogrundade reklamationsärenden av begärda tjänster och produkter kan kunden själv bli betalningsansvarig.

Montering av komponenter skall ske korrekt. Instruktionerna skall följas. Skador på komponenter, som orsakats av fabrikationsfel eller på grund av materialfel skall påtalas inom 20 dagar från leveransdatum för att garantin skall gälla. Hur påtalat fel skall åtgärdas avgör Fönsterlagret24.

– Ingen eller oregelbunden skötsel har företagits så
   som t ex smörjning av gångjärn etc.

– Felaktig användning eller felaktig inställning,
   justering.

 

– Felaktig hantering med kemiska ämnen, skador
   förorsakade av brand etc.
– Omotiverade förändringar i strukturen av statisk art
   runt produkten eller reparation/installation av
   obehöriga, icke kvalificerad personal.
– Om personal anställda i Fönsterlagret24 kallas in på
   grund av att installationen av objektet inte utförts på
   ett korrekt och kompetent sätt.
– Då det uppstått fysiska skador på objektet vid
   mottagandet av varorna.
– Vid omotiverat, obefogat slitage.
– Termodynamiska manifestationer t ex kraftigt f
   örorenad luft eller aggressiv ånga i ett rum eller från
   utsidan där ett fönster har monterats som påverkar
   ytan av fönstret.
– Om produkten p g a utebliven eller otillräcklig
   ventilation av området lidit skada.
– Du orsakat skadan själv.

– Skador förorsakade av naturkatastrofer, force majeure.

 

Reklamationsvillkor
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leveransen för att verifiera att varan är riktig och felfri och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören. Fönsterlagret24 tar inget ansvar för transportskador som inte direkt rapporterats. Samma sak gäller saknade varor. Skulle leveransskador upptäckas ska skriftlig notering göras. Du ska omgående anmäla skadan till Fönsterlagret24 på 073–8389192 eller via e-post mail(at)fonsterlagret24.se. Skador som ej hade kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 5 dagar. Efter det godtas inga skadeanmälningar. Lagra alltid fönstren/dörrarna torr och stående på stabilt underlag. Tänk på att ange sändingsnummer samt orsaken till reklamationen.

Fönsterlagret24 förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.


Priser
I de angivna priserna vid respektive produkt på www.fonsterlagret24.se ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Fönsterlagret24 inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I dessa fall kontaktas du som kund givetvis innan varan expedieras. Fraktkostnad tillkommer enligt de priser som visas för respektive produkt. Vi reserverar oss för skrivfel och feltryck.


Leveranser och leveranstider
Leverans sker från Fönsterlagret24 lager eller direkt från någon av Fönsterlagret24 leverantörer. Fönsterlagret24 ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligt transportsätt såvida inte annat avtalats med kunden.

Leveranstider är:
Underhållsfria fönster: 2-4 veckor.
Rundbåge, runda fönsterr 4 – 6 veckor

Leveranstiden är preliminär och kan variera något beroende på säsong eller produkt som väljs. Leveranstiden räknas från och med dagen när din förhandsbetalning betalas in på Fönsterlagret24.

Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Fönsterlagret24 ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.


Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk lag eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

Vid försäljning till konsument tillämpar Fönsterlagret24 konsumentköplagen (1990:932) samt Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Mer information finns på konsumentverkets hemsida www.kov.se


Information
Behandling av personuppgifter /PUL registrering. För att kunna handla hos oss måste du registrera dig. I samband med registrering samtycker du till att Fönsterlagret24 får behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL.

Vi tar ansvar för att de personuppgifter; namn, adress, e-post och personnummer etc, som du lämnar till oss vid din registrering aldrig lämnas vidare till någon ytterligare part. Du kan alltid kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort. Du kontaktar oss enklast på mai(at)fonsterlagret24.se.


Cookies
En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, ex. www.Fonsterlagret24.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Vi använder båda typer av dessa cookies. Textbaserade cookies används enbart vid vissa tillfällen där vi valt att föra statistik på vissa produkter. Session cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss. De sistnämnda raderas ur minnet så fort du stänger din web-browser.Om din browser är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan lätt ändra denna inställning i din webbläsare.

Det är viktigt för oss att du är en nöjd kund !. Hör av dig om du har synpunkter eller tips så vi kan bli bättre.

Kom ihåg – Här är du bara en vinnare. För dig, miljön och klimatet.
Vi donerar 10% av fönsterpriset för att påverk klimatförändringar.

Scroll to Top