Montering och sköttsel

Montering

Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i montering. Kom ihåg att våra fönster och dörrar är lätt att montera, men det är viktigt att göra rätt. Försäkra dig om att fönstret monteras i våg och lod. Detta är mycket viktigt för funktionaliteten av fönster/dörrar. En rätt monterad fönster/dörr kommer att fungera perfekt under åren, medan en slarvigt monterad fönstr/dörr kommer att behöva justeringar. 

Fönstren skall förses med underbleck och överbleck vid behov. Lämpligen sker isoleringen (drevningen) kring fönstren med förkomprimerat tätningsband som expanderar själv och täta perfekt mellan vägg och fönster.

OBS! Garantier gäller inte vid felaktigt montage eller bristande skötsel.

OBS! Vi rekommanderar inte att använda fogskum. Laget i Sverige förbuda det inte. Men inte så tex. i Tyskland. Här är användning av fogskum för att sätta fast fönster i DIN 18355 – VOB ATV / C (Byggregler Tyskland) sen 2005 förbuden.
Motivering: Skum är inte lufttätt, betyder har dalig isolering, och blir porös under tiden så att det fins ingen isolering kvar. Även är skum inte UV-beständig eller fukttätt. Skum är vattensuggande.
Och fortfarande: Det bör dock noteras att kvaliteten av sätta fast fönster med skum beror mycket om behandling noggrannhet av utövande. Betyder: Om det är inte rätt utförd så kan man i värsta fall förlora garantin.

Skötsel

Rengöring av karmarna kan göras med milda vattenlösningar av rengöringsmedel, disk- eller tvättmedel.Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla sprit. Varmt vatten och såpa är bra att använda då karmarna tvättas.

Smörj gångjärn och handtag en gång om året för att få bästa komfort vid öppning och stängning. 

Scroll to Top