Leverans och betalning

Leveranstider

Leverans sker från Fönsterlagret24 lager eller direkt från någon av Fönsterlagret24 leverantörer. Fönsterlagret24 ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligt transportsätt såvida inte annat avtalats med kunden.

Leveranstider är:
Underhållsfria fönster: 3 – 5 veckor.
Rundbåge, runda fönster 6 – 8 veckor

Leveranstiden är preliminär och kan variera något beroende på säsong eller produkt som väljs. Leveranstiden räknas från och med dagen när din förhandsbetalning betalas in på Fönsterlagret24.

Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Fönsterlagret24 ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.

Betalningsvillkor

Då ordern är lagd kommer vi att förskottsfakturera 50% av orderbeloppet. (Vi skicka faktura efter vi få beställning godkänt) OBS! Utomlands begärs vi 100% förskottsbetalning. Då leveransen är utförd fakturerar vi köparen de resterande 50% av orderbeloppet. Vid fakturering är betalningstiden 10 dagar. Vid försenad betalning tillämpar kreditor sin gällande årsränta, f.n 18%. plus faktureringsavgift från 250 Kr efter förfallodag. Alla varor förblir Fönsterlagret24 egendom till dess att full betalning erlagts.

OBS! För avbeställning innan förhandsbetalning er gjord, kräver vi expeditionsavgiften på 500 kronor plus moms för alla arbete som utförs i samband med beställning.

Kom ihåg – Här är du bara en vinnare. För dig, miljön och klimatet.
Vi donerar 10% av fönsterpriset för att påverk klimatförändringar.

Scroll to Top